Sprawy z zakresu prawa pracy

Działalność gospodarcza podejmowana do realizacji celu jakim jest sprzedaż towaru, usługi, ale przede wszystkim zarobku. Aby przedsiębiorstwo mogło działać sprawnie oraz realizować założoną strategię i generować zyski niezbędne jest zatrudnienie pracowników. Stosunki między pracodawcą a pracownikami reguluje Kodeks Pracy. Jest to najważniejszy akt prawny, który opisuje warunki, na jakich może być świadczona praca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą niekorzystne dla pracownika, co regulują przepisy prawa pracy. Co do zasady, pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Możliwe jest jednak zatrudnienie osoby, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, na określonych w kodeksie pracy i wydanych na jego podstawie aktach wykonawczych. Specjaliści współpracujący z naszą kancelarią posiadają niezbędną wiedzę do tego, by reprezentować zarówno interesy pracodawców, jak i pracowników z poszanowaniem ich potrzeb oraz przepisów prawa.

 

kobieta i mężczyzna w biurze

 


Prowadzone jest w stosunku do Ciebie postępowanie prawne? Potrzebujesz pomocy specjalistów? Zadzwoń!

Czytaj więcej