Zakres spraw prawa cywilnego

Prawo cywilne jest jedną z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych oraz osób prawnych. Wszelkie decyzje opierają się o zapisy prawa wynikające z ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Trzeba pamiętać, że prawo to stanowi podstawę prawa prywatnego i dlatego znajduje szerokie zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach życia codziennego. Wśród podejmowanych przez naszą kancelarię spraw z zakresu prawa cywilnego w części ogólnej są: ustalenie zdolności do czynności prawnych, ustalenie zasad ochrony dóbr osobistych oraz czynności prawne. W ramach prawa rzeczowego prowadzimy sprawy związane z prawem rzeczy ruchomych i nieruchomości. Podejmujemy się również doradztwa w zakresie prawa zobowiązań, w szczególności zgodności umów typu sprzedaż, pożyczka lub najem. Specjalizujemy się przede wszystkim w zagadnieniach prawa spadkowego oraz rodzinnego. Przeprowadziliśmy wiele postępowań rozwodowych, zarówno z orzeczeniem o winie jak i za porozumieniem stron.

 

złamane serce

 


Prowadzone jest w stosunku do Ciebie postępowanie prawne? Potrzebujesz pomocy specjalistów? Zadzwoń!

Czytaj więcej